ข่าวประชาสัมพันธ์ HomePro

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางด้านสุขภาพที่ดี ทั้งทางกาย และทางใจ ต่อบุคคลากรภายในองค์กร จึงได้เกิดกรอบความร่วมมือกับ บริษัท โอเรียนท์ อินโนเวชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คามินเนีย (caminia) ที่ช่วยเรื่องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ในการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน การดูแลรักษาสุขภาพก่อนและหลังการเกิดเบาหวาน และการป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน ครั้งที่ 1

เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล (กรรมการผู้จัดการ)ได้ร่วมจัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน การดูแลรักษาสุขภาพก่อนและหลังการเกิดเบาหวาน และการป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน แก่บุคคลากรขององค์กรโฮมโปร เนื่องจากทางองค์กรโฮมโปรเอง เล็งเห็นถึงความสำคัญทางด้านสุขภาพของบุคลากร เพราะบุคลากรในองค์กร คือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ขององค์กร ให้ไปสู่เป้าหมาย การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพที่ดีจึงมีส่วนสำคัญลำดับต้นๆ ในการผลักดันให้เป็นนโยบายหลักขององค์กรโฮมโปร

คุณไกรสิทธิ์ ม่วงเขียว (ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปส่วนสวัสดิการแรงงานสัมพันธ์และธุรการโฮมโปร) กล่าวว่า การจัดอบรมครั้งนี้ หัวข้อหลักคือ การดูแลรักษาสุขภาพที่ดี และ วิธีการป้องกันเมื่อเกิดโรคเบาหวาน หรือ คนในครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน เพื่อที่ได้เพิ่มพูนความรู้เรื่องโรคเบาหวาน อันเกิดจากพฤติกรรม หรือการใช้ชีวิต หรือแม้แต่ การเป็นเบาหวาน จากกรรมพันธ์

คุณวิชัย เข็มทองคำ (ประธานฝ่ายบริหาร บริษัท โอเรียนท์ อินโนเวชั่น จำกัด)  เพิ่มเติมว่า กรอบความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นกรอบความร่วมมือที่สำคัญ เพราะว่าทางบริษัท โอเรียนท์ อินโนเวชั่น เองก็มีแนวทางและนโยบาย ในการให้ความสำคัญทางด้านสุขภาพของบุคลากร และการดูแลสุขภาพเบาหวานที่ดี  เมื่อบุคลากรที่ได้รับความรู้ แล้วนำกลับปรับเปลี่ยนการดูแลสุขภาพ พฤติกรรมการใช้ชีวิต ให้เหมาะสม อีกทั้ง พร้อมให้ทำแบบทดสอบสุขภาพ มีการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดก่อน และ หลัง เพื่อหาแนวทางในการดูแลสุขภาพของบุคลากรต่อไป

ทางบริษัทฯ จะจัดการอบรมให้ครอบคลุม ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ให้กับกลุ่มบุคลากร ทุกระดับ (ของบริษัทโฮมโปร ทุกส่วนภูมิภาค)  ตั้งแต่ฝ่ายบริหารส่วนกลาง ฝ่ายปฏิบัติการส่วนกลาง และขยายกรอบความร่วมมือลงสู่ ฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาค และ บุคลากรฝ่ายปฏิบัติการส่วนภูมิภาค

คุณวิชัย เข็มทองคำ (ประธานฝ่ายบริหาร บริษัท โอเรียนท์ อินโนเวชั่น จำกัด) เจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คามินเนีย (caminia) สำหรับการดูแลสุขภาพเบาหวาน ถึงระดับเซลล์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า กรอบการร่วมมือครั้งนี้ต้องขอขอบคุณทาง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างสูง ที่เล็งเห็นถึงสุขภาพที่ดีของบุคลากรในองค์กร และได้ริเริ่ม โครงการที่ดี ครั้งนี้ และมีโครงการที่จะขยายกรอบความร่วมมือสู่ บุคลากรระดับภูมิภาค

ทางบริษัทฯ ก็มีนโยบายในการศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และ พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คามินเนีย (caminia) สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ให้ดียิ่งขึ้น และ จะขยายกรอบความร่วมมือนี้ ไปยังบริษัท ต่างๆ ที่ต้องการให้บุคลากรในองค์กร มีสุขภาพที่ดี มีการดูแล ป้องกัน ก่อนการเกิดโรค หรือ เมื่อเป็นโรคแล้วต้องมีวิธีการดูแลอย่างไร

ในอนาคตอันใกล้ กรอบความร่วมมือนี้ จะขยายไปสู่ ภูมิภาค พม่า ลาว กัมพูชา จีน ต่อไป พร้อมทั้งในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า จะมีเซอร์ไพร์ ในการขยายตลาดไปสู่ตลาดโลก ด้วย แต่ขออุบไว้ก่อน ไว้จะแจ้งให้ทราบอีกที

ซึ่งคุณวิชัย เข็มทองคำ ยังย้ำว่า ถ้าบริษัทไหนสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัท โอเรียนท์ อินโนเวชั่น จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คามินเนีย (caminia) สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน