ไขมันไตรกลีเซอไรด์สูง สาเหตุของโรคเบาหวาน ป้องกันยังไงดี

ไขมันไตรกลีเซอไรด์สูง เบาหวาน

ไขมันไตรกลีเซอไรด์สูง สาเหตุของโรคเบาหวาน ป้องกันยังไงดี

       ไขมันไตรกลีเซอไรด์สูง คืออะไร นี่คือภัยร้ายที่สำคัญและคุกคามร่างกายของทุกคนโดยที่ไม่รู้ตัว และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เป็นโรคเบาหวานด้วย แล้วไขมันชนิดนี้ ว่ามีอันตรายและโทษอะไรต่อร่างกายบ้าง มาดูกันครับ

ไขมันไตรกลีเซอไรด์ คืออะไร

       ไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) เป็นไขมันชนิดหนึ่งที่สามารถพบได้บ่อยมากในร่างกายของเรา มีที่มาจากการบริโภคเนื้อสัตว์ต่างๆ และหากสะสมมากเกินไป ก็จะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลายชนิด        ด้วยการใช้ชีวิตและการบริโภค ทำให้เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงไขมันชนิดนี้ได้ เพียงแต่หากเราสามารถควบคุมปริมาณการบริโภคที่จะทำให้ได้รับไขมันชนิดนี้น้อยลง ก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคต่างๆได้ เนื่องจากมีการตรวจพบว่า ผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่สอง มักมีระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงเป็นพิเศษ ซึ่งในการแพทย์จะเรียกอาการที่ตรวจพบว่าเรามีไขมันไตรกลีเซอไรด์ในระดับสูง คือ Hyperglyceridemia ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนของร่างกายแล้ว

พบบ่อยในอาหารอะไรบ้าง

       สำหรับไขมันไตรกลีเซอไรด์จะพบบ่อยในอาหารประเภทเนื้อสัตว์ เมื่อเราได้รับประทานอาหารต่างๆเข้าไปแล้ว ร่างกายก็ถูกย่อยส่วนที่เป็นไขมันให้กลายเป็นกรดไขมัน        จากนั้นไตรกลีเซอไรด์ก็จะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อใช้เป็นพลังงานให้กับร่างกายในการใช้ชีวิตประจำวัน และส่วนที่เหลือจะถูกเก็บไว้ที่เนื้อเยื่อไขมัน ที่อยู่ในส่วนต่างๆของร่างกาย เพื่อให้พลังงาน ความอบอุ่น และพร้อมจะดึงมาใช้เมื่อร่างกายมีการเผาผลาญมาก

ไขมันไตรกลีเซอไรด์สูง เกิดจากอะไร

       แม้ว่าเนื้อสัตว์จะให้ไขมันที่มีประโยชน์มาก แต่หากบริโภคอาหารที่มีไขมันและเนื้อสัตว์มากเกินไป โดยไม่ได้มีการออกกำลังกายหรือการเผาผลาญออกให้เพียงพอในแต่ละวัน เมื่อสะสมมากเข้า สุดท้ายก็จะกลายเป็นสาเหตุของอาการไขมันไตรกลีเซอไรด์ที่มีระดับสูงเกินไป

ไขมันไตรกลีเซอไรด์สูง สาเหตุของโรค

โรคเบาหวานชนิดที่สอง 

  • โรคตับ ไต
  • ความดันโลหิต