คามิเนีย ร่วมออกงาน โรงพยาบาลราชวิถี ส่งเสริมการแพทย์ ยุค Next Normal

คามิเนีย ร่วมออกงาน โรงพยาบาลราชวิถี ส่งเสริมการแพทย์ ยุค Next Normal

 

 

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ได้จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “Do Our Best in the Next Normal”

               ระหว่างวันที่ 7–8 กรกฎาคม 2565 เพื่อพัฒนาความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 
ได้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการแพทย์ ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 

อีกทั้ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและให้ความรู้การดูแลสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ในการเตรียมความพร้อมก้าวสู่วิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่

                 โดยในงานนี้ ทางผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คามิเนีย ก็ได้ไปร่วมออกบูทเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ คามิเนีย
ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในช่วยดูแลและส่งเสริมสุขภาพของคนไทย ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ทำจากขมิ้นชัน จากนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีสำคัญในยุคสมัยใหม่หลังจากนี้ 

                  สำหรับปัญหาใหญ่ด้านสุขภาพของคนไทยในเวลานี้ ไม่พ้นเรื่องโรคอ้วน ปัญหาคลอเรสเตอรอลสูง ปัญหาไขมันสะสมในตับ และด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการนำนวัตกรรมใหม่ในด้านการแพทย์มาใช้สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จะมีส่วนช่วยส่งเสริมสุขภาพของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งตอนนี้สุขภาพกำลังกลายเป็นเทรนด์ใหญ่ไปทั่วโลกยิ่งกว่าที่เคยมีมา
            ภายในงานได้มีการจัดการประกวดผลงานวิชาการ  งานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด โดย พญ.ปรียาภัสสร์ ฉัตร์เที่ยง  ได้รับรางวัลในงานการประกวดผลงานวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 หัวข้อ   “ ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเม็ดรวม ในการลดความเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 การศึกษาเชิงทดลองแบบปกปิด ”  โดยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ คามินเนีย  เป็นอาหารเสริมให้กับกลุ่มตัวอย่าง